ยกย่อง”น้องแบม”ไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส.

อธิการบดี มมส ยัน ไม่ป้องอาจารย์ ยกย่อง”น้องแบม”ไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส พร้อมมอบโล่ “50ปี คนดี ศรีโรจนากร” ขณะที่”หมออุดม”สั่งเลขาธิการกกอ.สอบเรื่องดังกล่าว รายงานภายใน2วัน พบเรื่องจริงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันที ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)  ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่าอธิการบดี มมส ออกมาปกป้องอาจารย์ที่ถูกกล่าวอ้าง

ว่าออกมาตำหนิและทำร้ายร่างกายน.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่  4 สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มมส  ที่ออกมาเปิดเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ว่า  ไม่เป็นความจริง เรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่บิดเบือนจากความจริงไปมาก  ตนไม่เคยออกมาปกป้องอาจารย์ อีกทั้งมหาวิทยาลัยไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ตนได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปกว่าครึ่งแล้ว  ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวละเอียดอ่อนต่อสังคม ทางเราจึงต้องทำด้วยความรอบคอบยุติธรรมที่สุด คาดว่าจะให้คำตอบชัดเจนได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า  ส่วนประเด็นสังคมเป็นห่วงในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของนิสิตนั้น ขอให้นิสิต และครอบครัวสบายใจได้ ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตรวมถึงฝ่ายสวัสดิภาพ  ได้เข้มงวดในการสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่ และเสริมกำลังกับทางรัฐบาลจัดกำลังดูแลนิสิตเป็นที่เรียบร้อย ส่วนเรื่องการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนั้นได้มอบฝ่ายวิชาการกำกับดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้จากผลการศึกษาของนิสิตที่อยู่ในระดับดี  ผนวกความสามารถ ความหมั่นเพียร นิสิตเรียนจบตามหลักสูตรอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยรู้สึกภาคภูมิใจในการกระทำของน.ส.ปณิดา ที่มีความกล้าหาญ  และระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยจะจัดงานเฉลิมฉลอง50ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็จะมีการมอบโล่ให้แก่น.ส.ปณิดา ชื่อรางวัล “50ปี คนดี ศรีโรจนากร” เพื่อยกย่อง เชิดชู คุณความดีของนิสิต ในความกล้าหาญ และ ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูก นอกจากนี้จะมีการปาฐกถา เรื่องต้นกล้า สร้างจิตสำนึกที่ดี ต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมไทย”โดยมีผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนางสาวปณิดา ยศปัญญา ไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส  ให้เป็นวิทยากรเพื่อสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี สู่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เพื่อก่อให้เกิดพลังพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป ตามปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่ว่า “พหูนัง ปัณฑิโต ชีเว” “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” อีกทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้หารือกันว่าหากน.ส.ปณิดา ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางมหาวิทยาลับพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้   ศธ.มีจุดยืนชัดเจน  ถ้านิสิตทำดี ก็ต้องยกย่อง  และเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม ยกย่องและปกป้องเด็กไม่ใช่มาลงโทษ  ตนได้สั่งการให้ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและให้รายงานให้ตนรับทราบภายใน 1-2 วัน หากผลการตรวจสอบของดร.สุภัทร พบว่า เป็นเรื่องจริง ก็ต้องดำเนินการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามกระบวนการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews